Handen uit de mouwen op VMBO-school ’t Venster

Vroeg op de woensdagochtend staan twee Urban Winders, Robben en Noor, voor de deur van middelbare school ’t Venster in Arnhem. Deze VMBO school heeft een internationale schakelklas (ISK), waar Urban Wind in hun loopbaanoriëntatieweek een les en uitje gaat verzorgen. In een ISK zitten leerlingen die pas kort in Nederland zijn en dus nog een grote taalachterstand hebben. Het belooft een leuke dag te worden vol leerzame activiteiten.

Introductie en Virtual Reality

In de klas zitten 15 leerlingen. Aangezien de meeste nog niet zo goed Nederlands kunnen, is de introductiepresentatie van Urban Wind gevuld met plaatjes. Om de leerlingen een echt goed idee te geven van wat we bij Alliander doen, mogen ze een VR-bril opzetten en meekijken met de monteur.

De eerste leerling zet de bril na 2 seconden vol schrik af: “Dat was wel heel hoog!”. Opeens bovenop een windmolen staan is ook best eng. Na over de eerste schrik heen te zijn, blijkt iedereen zo’n VR bril ook wel heel leuk te vinden. Er wordt veel gelachen en er worden veel foto’s van elkaar gemaakt. Sommige leerlingen bevalt het meelopen met een monteur zo goed, dat ze de bril eigenlijk niet meer af willen zetten.

Aan het werken met de windmolens: afbouwen

Na de VR-experience was het tijd om echt aan de slag te gaan met de molens. Het doel was om één molen af te bouwen om te gebruiken bij een ander project, en twee molens op te ruimen die kapot waren. De leerlingen werkten snel, enthousiast en netjes, en al snel was al het werk gedaan. Wel hadden ze het een beetje koud, want gewend aan het Nederlandse weer zijn ze nog niet helemaal!

Rondleiding IPWK

Na de lunch werden de leerlingen nog rondgeleid op IPKW. Langs veel interessante bedrijven en door indrukwekkende leegstaande bedrijfshallen.

De leerlingen gingen geïnspireerd weer terug naar school. Of ze monteur wilde worden? Een aantal zeker wel!

Afronding deelnemersproject ”Waai jij mee?”

Aan alles komt een einde, zo ook aan het Urban Wind deelnemersproject ‘Waai jij mee?’.  De afgelopen tijd bevonden we ons in de afrondende fase van het project. Nu heeft afgelopen vrijdagavond 16 februari de afsluitende avond van dit project plaatsgevonden te Bellevue, Arnhem. Het was een avond vol met leerzame presentaties en interessante gesprekken over windenergie en duurzaamheid, onder het genot van een drankje en lekkere hapjes.

Oud Urban Winder Freek Gielis had de rol van host aangenomen en heeft zo de avond afgetrapt met een openingspraatje waarin hij onder andere vertelde wat er precies  op het programma stond. Hij kondigde hiermee ook onze Urban Wind Stagiair – Roel van Vugt – aan, die vervolgens de resultaten van zijn onderzoek binnen het deelnemersproject presenteerde. Tijdens zijn onderzoek is hij persoonlijk op bezoek geweest bij een groot gedeelte van de deelnemers, om over hun ervaringen met de geschonken miniwindmolens te praten. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar de acceptatie van de molens en de motivatie van de deelnemers om zich bezig te houden met duurzaamheid. In de presentatie waren verschillende grafiekjes en cijfers te zien waarmee de uitkomsten van dit onderzoek geïllustreerd werden.

Na Roel nam deelnemer Otto Willemsen het woord. In zijn presentatie stond het onderwerp ‘duurzaamheid’ centraal: het  terrein waar Otto zelf fors op in zet. Zijn boek ‘Thuis In Energie’  is hier een voorbeeld van. Hij beschrijft hierin waarom de inzet van duurzame energie zo belangrijk is en geeft verscheidene voorbeelden van deze vorm van energie opwek. Daarnaast vertelde Otto in zijn presentatie ook nog over zijn ervaringen met de miniwindmolen en hoeveel (duurzame) energie hij er inmiddels mee heeft opgewekt.


Hierna was het tijd voor een stukje techniek en achtergrond informatie over de verbeterde omvormer voor de molens. Jan Bozelie, de technische man binnen het Urban Wind team, vertelde kort maar krachtig over de resultaten die hij uit de experimenten met deze omvormer in de windtunnel van de TU Delft heeft verkregen. Een korte samenvatting: de nieuwe omvormer is beter dan de standaard omvormer, echter is de producent pas bereid te leveren bij een minimale bestelling van 50 stuks. David van Weering, deelnemer maar tevens Alliander collega, presenteerde hierna zijn persoonlijke bevinden met de Gen2 omvormer. Concluderend kon hij vertellen dat de omvormer inderdaad meer opleverde, echter bleek het verbruik in rust wel een stuk hoger dan dat van de standaard omvormer.

Ten slotte nam Chiem Ringers – projectleider van Urban Wind – het woord om alle deelnemers te bedanken voor hun deelname en nuttige bijdrage aan het deelnemersproject. Daarbij gaf hij nog een korte impressie van wat het Urban Wind initiatief nu precies doet binnen Alliander en wat de toekomstplannen met de rest van de miniwindmolens zijn, met het oog op de vernieuwde bedrijfsvisie van Alliander en het Urban Wind project.

Na een paar afsluitende woorden van Freek werd er nog even nagepraat onder het genot van een drankje. Al met al was het een erg leerzame, interessante en met name inspirerende avond! Wij bedanken de deelnemers die hebben bijgedragen aan dit project.

De slides van deze avond kunnen opgevraagd worden via urbanwind@alliander.com.

Wind Challenge van start!

Het is woensdagochtend op Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Een stralende dag, stervenskoud en genoeg wind om onze kleine Urban Wind molentjes lekker te laten draaien. De perfecte dag voor de kick off van de allereerste Wind Challenge. Vol enthousiasme staan de Urban Winders klaar om de Wind Challengers te ontvangen. Het idee dat 1,5 jaar geleden voor het eerst bedacht was komt nu eindelijk tot uitvoering.

De Wind Challenge is een wedstrijd georganiseerd vanuit het Alliander initiatief Urban Wind in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).  Voor de Challenge gaan de elektrotechniek studenten van de HAN in teams de handen in één slaan om de kleine Urban Wind windmolens te optimaliseren. In drie groepjes van 5 gaan ze de omvormer van de molen verbeteren en een interface maken waarmee de wind opwek gemakkelijk kan worden afgelezen. De Challenge loopt tot de zomervakantie, dus de studenten hebben 4 maanden om hun windmolen de beste te maken. De winnaar gaat naar huis met de felbegeerde prijs: de Alliander Experience.

De kick-off begon natuurlijk met een super mooie bedrijfspresentatie door Robert-Jan van der Laan, die werd afgesloten met een quiz. Vervolgens kregen de studenten een presentatie over de Wind Challenge door Barbara Droste. Daarna mochten ze de verschillende soorten omvormers bekijken die waren meegenomen door Jan Bozelie. De kick-off werd afgesloten met een rondleiding bij de windmolentjes buiten en een groepsfoto. We hebben er allemaal super veel zin in. Maar nu eerst een weekje Carnaval vieren!

Urban Wind gaat door in 2018!

In 2014 hebben een aantal medewerkers van Alliander het project Laat Maar Waaien opgezet, waarbij met ruim 600 basisschoolleerlingen in totaal 150 micro-windmolens zijn beschilderd en opgebouwd op Industriepark Kleefsewaard in Arnhem. Om te voorkomen dat de molens werden afgeschreven, is binnen Alliander gekeken hoe er middels de 150 windmolens toegevoegde waarde voor het bedrijf gecreëerd zou kunnen worden. Een aantal enthousiaste medewerkers hebben vanuit dit idee het project Urban Wind opgezet.

De afgelopen drie jaar heeft Urban Wind verscheidene projecten gerealiseerd, die bij hebben gedragen aan de doelstellingen die netwerkbedrijf Alliander voor ogen heeft. De volgende vijf doelstellingen waren geformuleerd voor het project Urban Wind:

  • Vergroten van de bewustwording rondom duurzame energie en netbalans
  • Opbouwen van kennis over kleinschalige windenergie en de behoefte van de consument
  • Wegnemen van barrières die klanten ervaren bij de keuze voor kleinschalige windturbines
  • Sociale innovatie stimuleren door klanten en omwonenden ervaring te laten opdoen met kleinschalige windturbines
  • Circulariteit stimuleren door de molens een tweede, derde of vierde leven te geven

De nieuwe bedrijfsvisie van Alliander, die beschrijft dat duurzame energie voor iedereen bereikbaar, betrouwbaar een betaalbaar moet zijn, heeft ertoe geleid dat we na hebben gedacht over de toekomst van het Urban Wind project. Wij hebben besloten een aantal molens een definitieve inpassing te geven in het straatbeeld. Hierdoor wordt het bewustzijn van thema’s als duurzaamheid en energietransitie vergroot. Een klein aantal van onze molens blijft in eigen bezit. Hiermee zullen wij invulling geven aan tijdelijke projecten met een sterk educatieve inslag.

Wij zijn ervan overtuigd, dat als we mensen bewust willen maken van de mogelijkheden van duurzame energie, wij al in een vroeg stadium de jeugd moeten aanspreken. Wij gaan dus in het vervolg meer focus leggen op het onderwijzen van kinderen en jongeren over de thema’s duurzaamheid en energietransitie. Hier zullen wij invulling aan geven door (windmolen)projecten met scholen te initiëren, al dan niet gebruikmakend van onze resterende micro-windturbines.

Daarnaast zullen wij in het kader van ”bereikbaarheid” en ”betaalbaarheid” een adviserende rol gaan spelen voor klantvragen rondom de mogelijkheden voor kleinschalige wind. Wij zullen in 2018 een handig overzicht publiceren van typen windmolens die op dit moment op de markt zijn en ook zullen wij marktontwikkelingen in de gaten houden en communiceren.

Geïnteresseerden namens scholen kunnen contact opnemen met Urban Wind, via urbanwind@alliander.com.

Afronding deelnemersproject

Twee jaar geleden heeft Urban Wind bij 30 mensen een miniwindmolen geplaatst. In ruil voor de geleverde stroom, hebben we inzicht gekregen in de prestaties van de molentjes over langere tijd. In december 2015 zijn de molens voor een periode van twee jaar geplaatst en daarmee is het project nu afgesloten.

Door dit project hebben wij meer inzicht verkregen in de prestaties bij wisselende condities. Door deze data te analyseren, hebben we verbeteringen kunnen doorvoeren, die de prestaties ten goede komen. Onder meer is gebleken dat de omvormers, die de stroom geschikt maken voor voeding in het net, verre van optimaal functioneren bij dit type windmolen.

Daarnaast hebben we onderzocht wat de reacties van omwonenden zijn, wanneer een mini-windmolen wordt geplaatst in de bebouwde omgeving. Roel van Vugt, stagiair bij Urban Wind, heeft een groot deel van de deelnemers geïnterviewd en is tot de conclusie gekomen dat er gemengde gevoelens bestaan over de toekomst van miniwindmolens in de gebouwde omgeving. Veelal zijn bezoekers (vrienden, familie, mensen uit de buurt) geïnteresseerd in de molens en laten vooral weten dat zij het een positieve ontwikkeling vinden. Anderzijds zijn buren er niet altijd even blij mee, vooral wanneer de molen midden in een woonwijk staat. Klachten gaan dan vaak over het geluid dat de minwindmolen produceert bij hogere windsnelheden, het zicht en in sommige gevallen de slagschaduw. Deze bevindingen, in combinatie met de lage energieopbrengst van de molens, zorgt ervoor dat de meeste deelnemers daarom ook geen rol weggelegd zien voor miniwindmolens in de gebouwde omgeving in de huidige vorm. Kleinere molens die stiller zijn en meer energie opwekken zouden meer potentie hebben om geplaatst te worden in de gebouwde omgeving, aldus de deelnemers.

Zoals aangegeven bevinden we ons op dit moment in de afrondende fase van dit project. Dat betekent dat er vanuit het Urban Wind team geen proactieve acties meer worden ondernomen om data of informatie te verzamelen omtrent de molens of op bezoek te gaan bij de deelnemers. Natuurlijk zijn de deelnemers nog altijd welkom vragen te stellen aan het Urban Wind team door te mailen of te bellen, deze zullen nog altijd beantwoord worden.

Vanzelfsprekend hoort bij de afronding een afsluitende borrel! Deze zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari van 17.30 – 19.30 te Bellevue, Arnhem. Tijdens deze avond zal stagiair Roel van Vugt kort de resultaten van zijn onderzoek toelichten. Ook zal er door iemand van het Urban Wind team een doorkijkje gegeven worden in de toekomstige acties binnen het Urban Wind project. Aanmelden is nog altijd mogelijk door een bericht te sturen naar urbanwind@alliander.com. Wij danken iedereen die bij heeft gedragen aan dit geslaagde project!