Afronding deelnemersproject

Twee jaar geleden heeft Urban Wind bij 30 mensen een miniwindmolen geplaatst. In ruil voor de geleverde stroom, hebben we inzicht gekregen in de prestaties van de molentjes over langere tijd. In december 2015 zijn de molens voor een periode van twee jaar geplaatst en daarmee is het project nu afgesloten.

Door dit project hebben wij meer inzicht verkregen in de prestaties bij wisselende condities. Door deze data te analyseren, hebben we verbeteringen kunnen doorvoeren, die de prestaties ten goede komen. Onder meer is gebleken dat de omvormers, die de stroom geschikt maken voor voeding in het net, verre van optimaal functioneren bij dit type windmolen.

Daarnaast hebben we onderzocht wat de reacties van omwonenden zijn, wanneer een mini-windmolen wordt geplaatst in de bebouwde omgeving. Roel van Vugt, stagiair bij Urban Wind, heeft een groot deel van de deelnemers geïnterviewd en is tot de conclusie gekomen dat er gemengde gevoelens bestaan over de toekomst van miniwindmolens in de gebouwde omgeving. Veelal zijn bezoekers (vrienden, familie, mensen uit de buurt) geïnteresseerd in de molens en laten vooral weten dat zij het een positieve ontwikkeling vinden. Anderzijds zijn buren er niet altijd even blij mee, vooral wanneer de molen midden in een woonwijk staat. Klachten gaan dan vaak over het geluid dat de minwindmolen produceert bij hogere windsnelheden, het zicht en in sommige gevallen de slagschaduw. Deze bevindingen, in combinatie met de lage energieopbrengst van de molens, zorgt ervoor dat de meeste deelnemers daarom ook geen rol weggelegd zien voor miniwindmolens in de gebouwde omgeving in de huidige vorm. Kleinere molens die stiller zijn en meer energie opwekken zouden meer potentie hebben om geplaatst te worden in de gebouwde omgeving, aldus de deelnemers.

Zoals aangegeven bevinden we ons op dit moment in de afrondende fase van dit project. Dat betekent dat er vanuit het Urban Wind team geen proactieve acties meer worden ondernomen om data of informatie te verzamelen omtrent de molens of op bezoek te gaan bij de deelnemers. Natuurlijk zijn de deelnemers nog altijd welkom vragen te stellen aan het Urban Wind team door te mailen of te bellen, deze zullen nog altijd beantwoord worden.

Vanzelfsprekend hoort bij de afronding een afsluitende borrel! Deze zal plaatsvinden op vrijdag 16 februari van 17.30 – 19.30 te Bellevue, Arnhem. Tijdens deze avond zal stagiair Roel van Vugt kort de resultaten van zijn onderzoek toelichten. Ook zal er door iemand van het Urban Wind team een doorkijkje gegeven worden in de toekomstige acties binnen het Urban Wind project. Aanmelden is nog altijd mogelijk door een bericht te sturen naar urbanwind@alliander.com. Wij danken iedereen die bij heeft gedragen aan dit geslaagde project!