Urban Wind gaat door in 2017!

In 2015 en 2016 is door trainees gewerkt onder de projectnaam Urban Wind aan een zo waardevol mogelijke doorstart van het in 2014 uitgevoerde project Laat maar Waaien, gebruikmakend van de ~150 microwindturbines die voor dit project zijn aangeschaft. Met hulp van de afdeling strategie is in deze fase verkend wat de mogelijkheden voor gebruik van de molens zijn die zoveel mogelijk waarde opleveren voor Alliander.

Uit deze verkenning zijn een aantal richtingen gekomen waar de molens goed aan kunnen bijdragen, die Alliander weer ondersteunen als het gaat om het stimuleren van Duurzame opwek. Samenvattend zijn deze richtingen:

  • Bewustwording vergroten over netbalans en duurzame energie, specifiek windenergie.
  • Opbouwen van kennis over kleinschalige wind, waaronder de behoefte van onze klanten hierin.
  • Wegnemen van mogelijke barrières die klanten ervaren bij de keuze voor een kleinschalige windturbine.
  • Ervaring opdoen met, en het stimuleren van directe sociale innovatie.
  • Circulariteit: We geven onze molens een tweede of derde leven door andere toepassingen te zoeken.

Om deze nieuwe fase te realiseren is ervoor gekozen om bij de stuurgroep Verduurzamen en Besparen (Alliander-medewerker? Zie hier  een interne uitleg over de Stuurgroep) een budget aan te vragen om ook in 2017 door te kunnen gaan en om als opdrachtgever aan de stuurgroep te rapporteren.

nieuws-laat-maar-waaien

Met veel plezier kunnen we jullie vertellen dat deze aanvraag is goedgekeurd!